برلیانس (11)

جک (104)

چری (141)

دانگ فنگ (1)

کیا (6)

لیفان (31)

هایما (131)

هیوندای (5)